Algemene voorwaarden

Deelname aan de activiteiten betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. 


Inschrijven
Je kan inschrijven voor een activiteit door een mail te sturen naar info@efesie.be of telefonisch op 0478/ 38 23 41 
Gezien de plaatsen per reeks beperkt zijn kan het gebeuren dat er niet meteen plaats is.
Er bestaat de mogelijkheid om je naam te laten noteren op een wachtlijst voor een volgende reeks.

Betalingen
De
 tarieven staan vermeld op de website.
Bij reeksen per trimester kan er contant betaald worden.
Bij alle andere activiteiten is het nodig het inschrijvingsgeld te betalen via overschrijving.
De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk één week voorafgaand aan de startdatum van de activiteit is voldaan.  
Overschrijving van het totaalbedrag gebeurt op het rekeningnummer:
BE88 652 8254077 41
Gegevens van de begunstigde zijn: Efesie, Populierenstraat 5, 3560 Lummen.
Onder het luik 'Vrije mededeling' vermeld je voornaam en naam + de activiteit waar je voor inschrijft.
Wanneer men zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docente zich het recht voor toegang tot de sessies te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid
Als je een activiteit niet kan bijwonen, dan dien je dit uiterlijk 5 dagen  voor aanvang van de activiteit door te geven. In dit geval kan de activiteit ingehaald worden op een overeen te komen datum.
Als je niet 5 dagen voor aanvang afmeldt dan kan de activiteit niet ingehaald noch terugbetaald worden
.

Huisregels
* Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig kan zijn zodat tijdig met de sessie gestart kan worden..
* Geef voor aanvang van de sessie aan als je geblesseerd bent, je ziek voelt of als er andere bijzonderheden zijn
* Aan de yogasessies wordt blootsvoets deelgenomen of indien je toch graag sokken draagt, kies dan voor sokken met een anti-slipzool.
* In de ruimte zijn steeds matjes, dekentjes, kussentjes en andere relevante materialen voorzien. 
* Zorg ervoor dat je niet te veel eet of drinkt voordat je aan een yogasessie deelneemt
* Soepele kleding aantrekken waarin je goed kan bewegen, strekken en ademen is een must voor een yogasessie.
* Schenk er aandacht aan dat je geen scherpe voorwerpen zoals haarspeldjes, sieraden of ringen draagt tijdens een yogasessie.

Beeldmateriaal
Om de sessies een gezicht te geven, wordt de website geregeld aangevuld met beeldmateriaal (foto's en/of filmpjes). Indien je liever geen beeldmateriaal van jezelf of van je kind op de site geplaatst ziet, dien je dit te melden. 

Ongevallen en aansprakelijkheid
Efesie is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. 
Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of deelname aan de sessies tot de mogelijkheden behoort. 
Efesie stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van deelnemers. Efesie stelt de deelnemers aansprakelijk voor eventuele schade die door hen wordt aangericht aan de ruimte en de materialen.