Tieneryoga

 TIENERYOGA XL 

Er verandert veel in het leven van een tiener. Ze maken grote veranderingen door op fysiek, geestelijk en emotioneel gebied.
Tijdens de lessen werken we aan zelfvertrouwen en het ontwikkelen en behouden van een positief zelfbeeld.
We gaan op zoek naar de sleutelvraag in deze woelige periode: ‘Wie ben ik? En Hoe kan ik mezelf zijn en blijven?’.
In de lessen tieneryoga wisselen actie en ontspanning elkaar af.
We werken met houdingen, spelletjes, ontspanning, ademhaling, massages,…

Vanaf september zullen de lessen tieneryoga er wat anders uitzien.
Er zullen geen wekelijkse lessen meer zijn maar één keer in de maand houden we een Tieneryoga XL les.
Dit wil zeggen dat er maandelijks een les van 2 uren zal doorgaan.
Ik heb voor dit concept gekozen omdat ik voel het bij de tieners fijner is om wat langer de tijd te hebben om zo wat dieper in een onderwerp te duiken + als we maandelijks les hebben kunnen we ook meer rekening houden met examenplanningen en kunnen we een les verplaatsen indien nodig.
 
De tieneryoga XL zal het volgend trimester doorgaan op:
 
17 januari
31 januari
21 februari
6 maart
20 maart

Telkens van 18.00 tot 20.00 uur.
 
Het inschrijvingsgeld voor deze trimester bedraagt €100. 
Graag inschrijven via info@efesie.be